Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20520
Title: Verimlilik açısından iş yeri koşulları ve psikoteknik yöntem
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Efil, İsmail
Keywords: Verimlilik
Psikoteknik yöntem
İş yeri
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Efil, İ. (1985). "Verimlilik açısından iş yeri koşulları ve psikoteknik yöntem". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 157-171.
Abstract: Teknolojik gelişmenin hızlanması mal ve hizmet üreten işletmeler açısından bilimsel yöntemlere başvurmayı gerekli kılmaktadır. İşletmelerin rekabet etme ve varlığını sürdürmesi açısından bu bir zorunluluktur. Ayrıca bilimsel yöntemleri uygulayan işletmeler verimliliğin arttırılmasında önemli başarılar sağlamaktadır. İşletmeler açısından verimliliğin düşmesine neden olarak birçok faktör gösterilebilir. Verimliliği etkileyen faktörler başlığı altında özellikle insan faktörü üzerinde durularak insan-iş-çevre ilişkileri incelenecek ve bu faktörlerin insanla olan karşılıklı etkileşimleri tahlil edilmeye çalışılacaktır. İşgörenin verimliliğini etkileyen etkin olmayan sürelerin azaltılması ve önlenmesi için çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve psikoteknik yöntemin uygulanma gerekliliği üzerinde durulacaktır. Bilindiği gibi işgörenin kendi kontrolündeki nedenlerle, işçinin veya makinenin ya da her ikisinin birden boş geçirdiği süre işgörenin kontrolü altında bulunan etkin olmayan süreyi ifade eder. İşgörenin kontrolünde bulunan etkin olmayan süreler içinde, işe devamsızlık, geç gelme, dikkatsizlik, artıklar veya tekrar nedeniyle etkin olmayan zaman, kazalar, durma, işgören devir hızı gibi çeşitli olumsuz etkiler yer alır. Bu olumsuz etkiler verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. İşgörenin kontrolü altındaki etkin olmayan süreyi ortadan kaldırmak için çalışma koşullarının düzenlenmesi birey açısından önemlidir. Ayrıca bireyin de çalışma koşullarının gereklerine uygun bir yapıya sahip olması gerekir. Bu konuda da psikoteknik yöntem önemli bir role sahiptir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20520
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_13.pdf3.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons