Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20519
Title: Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi ile ilgili bir araştırma
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Çelikçapa, Feray Odman
Gökay, Gül
Keywords: Bursa Organize Sanayi Bölgesi
Otomotiv yan sanayi
Tofaş
Renault
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelikçapa, F. O. ve Gökay, Gül. (1988). ''Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi ile ilgili bir araştırma''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1-2), 155-162.
Abstract: Türkiye'de otomotiv sanayi, ithal ikamesi ve iç piyasaya yönelik montaj üretim ağırlıklı olarak kurulmuştur. Özellikle tüketim talebinin artması ve imalat sanayiinin gelişmesi sonucu doğan yük taşıması gereksinimi otomotiv sanayiine çekici bir piyasa yaratmıştır. Ayrıca gerek yük taşımacılığında gerekse yolcu taşımacılığında karayollarının tercih edilmesi bu gelişmeyi hızlandırmıştır. Dışa bağımlılığın azaltılması, istihdam yaratma gibi nedenlerle otomotiv sanayinde montaj üretiminden yerelleşmeye geçiş olmuş ve bazı otomobil parçalarının Türkiye'de üretilmesine başlanmıştır. Bu yöneliş ise otomotiv yan sanayiinin gelişmesine olanak tanımıştır. Otomotiv sanayi açısından Tofaş ve Renault gibi iki büyük otomobil fabrikasının Bursa'da olması otomotiv yan sanayiinin Bursa'da gelişmesine neden olmuştur. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 18 otomotiv yan sanayi işletmesi bulunmaktadır. Bu araştırmada söz konusu işletmelerin malzeme tedariki ve stok, teknoloji, maliyet, fınans man, personal kalite, pazarlama yapısı incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20519
Appears in Collections:1988 Cilt 9 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1-2_14.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons