Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20518
Title: Yönetim üzerinde "hukuka uygunluğun" ve "yerindeliğin" denetimi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Güven, H. Sami
Keywords: Yönetim
Yerindelik denetimi
Hukuka uygunluk
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güven, H. S. (1985). "Yönetim üzerinde "hukuka uygunluğun" ve "yerindeliğin" denetimi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 145-155.
Abstract: Yönetim, boşlukta bir vakum içinde yalnız başına varolan bir sistem değildir. Yönetimin bir çevresi vardır. Yönetim, ekonomik, hukuki ve toplumsal sistemler içinde yer alan açık bir sistem, bir gerçektir. Yönetim çevresi ile karşılıklı ve sürekli bir etkileşim halindedir. Bu etkileşimin belirli bir derecesi ve kapsamı olması gereklidir. İşte "yönetsel denetim" sorunu böyle bir gereksinmenin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim üzerinde uygulanan denetim şekillerini, "iç denetim" ve "dış denetim" olmak üzere iki kümede incelemek olasıdır. İç denetime genellikle "hiyerarşik denetim", "yönetsel denetim" v.b. gibi isimler verilmektedir ki, bu yönetim hiyerarşisi içinde bir üst makamın, alt makamlar üzerindeki denetimini belirtir. Örneğin, ilçe yönetimleri üzerinde il yönetimlerinin ve il yönetimleri üzerinde de bakanlıkların uyguladığı denetim gibi. "Hiyerarşik denetleme çeşitli şekillerde yapılır. Bilindiği gibi, üst makamın, nezaret etmek, talimat vermek, disiplin cezası uygulamak, memurun terfi ve ilerlemesinde etken olmak, memurların işlemlerini denetlemek gibi bir takım yetkileri vardır". Yönetimin dış denetimi, siyasi ve kazai denetim biçimlerinden oluşur. Yönetimin siyasi denetimi önce ulusal egemenliği doğrudan temsil eden Yasama Organı' nin yönetim üzerinde sahip olduğu yüksek denetleme yetkisi olarak, bakanların bakanlık örgütü içindeki bütün memurların çeşitli işlemlerinden dolayı Yasama Organı’na karşı sorumluluğu şeklinde ortaya çıkmakta ve sonra da kamuoyunun ve basının dolaylı olarak halkın dilek ve şikayetlerini, kamuoyunun ne istikamete yönelik bulunduğunu yönetenlere ulaştırarak, yönetim üzerindeki denetimleri şeklinde biçimlenmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20518
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_12.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons