Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20496
Title: Keynesgil iktisat politikaları üzerine
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Yay, Turan
Keywords: Keynesgil iktisat
Kamu maliyesi
Para politikaları
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yay, T. (1985). "Keynesgil iktisat politikaları üzerine". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 75-82.
Abstract: II. Dünya Savaşından sonra kapitalist dünya ekonomisinin yirmi-yirmi beş yıl gibi oldukça uzun bir büyüme ve refah dönemi yaşamasını sağlayan, Keynesgil iktisat politikaları olmuştur. Keynes'in 1936'da yayınladığı Genel Teorisi'ne atfedilen bu politikalar, yeni bir buhran endişesini çok çabuk unutturup, giderek hafızalardan sildirmiş ve gerek iktisatçılar, gerekse politikacıların iktisadi olayları izleme ve değerlendirmelerinde hakim bir yaklaşıma dönüşmüştür. Ancak son onbeş yıl içinde kapitalist dünya ekonomisinde artık tarihe karış. tığı sanılan bunalım olgusunun tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Gelişmiş kapitalist ülkeler - ve de iktisatçıları - şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları bir olguyla, görülmemiş fiyat artışları (enflasyon) ve büyük işsizlik oranları olgusuyla karşılaşıyorlar: Stagflasyon. Stagflasyonla birlikte görülen; Keynesci iktisatçıların, politikacıların danışmanlıklarından azad edilerek yerlerine Monetaristlerin getirilmeleri, iktisat politikası aletlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve bir zamanlar çok kullanılan büyüme planlama ve koruyucu devlet kavramlarının yerine istikrar-etkinlik-piyasa kavramlarının kullanılmalarıdır. Uluslararası Kamu Maliyesi Enstitüsü'nün 1981 ve 1982 yılları konferans konuları bunların iyi birer göstergeleridir: Sırasıyla, para ve maliye politikalarının iktisadi büyümedeki rollerini ele alan Büyüme ve Kamu Maliyesi; Etkinlik ve Kamu Maliyesi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20496
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_7.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons