Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20494
Title: Aşar'ın vergi tekniği yönünden değerlendirilmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Şenyüz, Doğan
Keywords: Aşar
Vergi tekniği
Osmanlı İmparatorluğunda vergi
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenyüz, D. (1985). "Aşar'ın vergi tekniği yönünden değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 69-73.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Osmanlı İmparatorluğu'nda uzunca bir süre uygulandıktan sonra Cumhuriyet döneminde 1925 yılında kaldırılan âşarın açıklamasını yapıp onu vergi tekniği açısından değerlendirmektir. Bu çerçeve içinde âşarın olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymaya çalışacağız. Yoksa, âşarın dini açıdan ele alınması ile kaldırılması veya kaldırılmaması gerektiği konusundaki görüşler kapsam dışı tutulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20494
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_6.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons