Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20493
Başlık: İmparatorluk ve cumhuriyet dönemlerinde gelir, gider, servet vergileri
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Özyüksel, Murat
Anahtar kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu
Cumhuriyet dönemi
Gelir vergisi
Gider vergisi
Servet vergisi
Yayın Tarihi: 1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özyüksel, M. (1985). "İmparatorluk ve cumhuriyet dönemlerinde gelir, gider, servet vergileri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 51-68.
Özet: İçinde yaşadığımız toplumların sosyo-ekonomik yapıları önemli ölçüde geçmişin izlerini taşır. Bu nedenle Cumhuriyet dönemi vergi sisteminin gelişimini kavrayabilmek için önceli olan Osmanlı İmparatorluğu'nun vergi yapısının incelenmesi gerekir. İmparatorluğun temel vergisi öşürün 1925 yılında, Cumhuriyet döneminde hayvanlar vergisi adıyla anılan ağnam vergisinin ise 1962 yılında kaldırılabilmiş olması, her iki dönem arasındaki süreklilik çizgisinin somut örnekleridir. Bugüne kadar tüm İmparatorluk döneminde vergi sisteminin gelişimini irdeleyen kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Bir ölçüde de olsa bu boşluğu doldurmak amacıyla, çalışmamızda İmparatorluğun başlangıcından günümüze kadar uygulanmış olan tüm vergileri tarihsel gelişme süreci içinde bir arada sunabilmeyi hedefledik. Vergilerin tasnifinde gelir, gider ve servet vergilerinden oluşan temel sınıflandırma sistematiğinden yararlandık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20493
Koleksiyonlarda Görünür:1985 Cilt 6 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_1_5.pdf4.49 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons