Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20493
Title: İmparatorluk ve cumhuriyet dönemlerinde gelir, gider, servet vergileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Özyüksel, Murat
Keywords: Osmanlı İmparatorluğu
Cumhuriyet dönemi
Gelir vergisi
Gider vergisi
Servet vergisi
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özyüksel, M. (1985). "İmparatorluk ve cumhuriyet dönemlerinde gelir, gider, servet vergileri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 51-68.
Abstract: İçinde yaşadığımız toplumların sosyo-ekonomik yapıları önemli ölçüde geçmişin izlerini taşır. Bu nedenle Cumhuriyet dönemi vergi sisteminin gelişimini kavrayabilmek için önceli olan Osmanlı İmparatorluğu'nun vergi yapısının incelenmesi gerekir. İmparatorluğun temel vergisi öşürün 1925 yılında, Cumhuriyet döneminde hayvanlar vergisi adıyla anılan ağnam vergisinin ise 1962 yılında kaldırılabilmiş olması, her iki dönem arasındaki süreklilik çizgisinin somut örnekleridir. Bugüne kadar tüm İmparatorluk döneminde vergi sisteminin gelişimini irdeleyen kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Bir ölçüde de olsa bu boşluğu doldurmak amacıyla, çalışmamızda İmparatorluğun başlangıcından günümüze kadar uygulanmış olan tüm vergileri tarihsel gelişme süreci içinde bir arada sunabilmeyi hedefledik. Vergilerin tasnifinde gelir, gider ve servet vergilerinden oluşan temel sınıflandırma sistematiğinden yararlandık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20493
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_5.pdf4.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons