Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20491
Title: Ziraatımızın fakirleşmesi ve düşündürdükleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Palamut, Mehmet
Keywords: Ziraat
Fakirleşme
İktisat
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Palamut, M. E. (1985). "Ziraatımızın fakirleşmesi ve düşündürdükleri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 31-36.
Abstract: Bazı iktisatçılar, Colin CLARK ve Jean FOURASTIE, millet ekonomilerini üç sektöre ayırarak, bu sektörlerdeki nüfus kesafetini ve üretim oranlarını kaale almak suretiyle, o ülke ekonomilerinin gelişmişlik düzeyleri ile iç bünyeleri hakkında birtakım genel sonuçlara ulaşmaya çalışmışlardır. Buna göre, ekonomi geliştikçe, "ilk sektör" olarak tavsif edilen tarım kesiminden sanayi ve hizmet sektörüne doğru tedrici bir nüfus kayması olacak ve ileri gelişmişlik aşamasında, küçük bir nüfus yüzdesi ile tarım kesimindeki üretim başarılabilinirken, nüfusun büyük çoğunluğu sanayi ve hizmet kesimlerinde istihdam edilecektir. Hattâ Jean FOURASTIE'nin deyimiyle, gelişmemiş ülkelerin zirai kesimlerinde barınan bugünkü nüfus fazlası, 1995-2000 yıllarına doğru, "zirai medeniyet" ten "üçüncü sektör medeniyeti" ne kayacaktır. Olaya Türkiye yönünden baktığımızda, son zamanlardaki veriler (indicateurs), tarım kesimindeki aktif nüfus oranının-yavaş da olsa – azaldığını, bu sektörün gerek GSMH ve gerekse toplam ihracat içindeki payının düştüğünü göstermektedir. Bununla beraber, tarımdaki bu gelişmeye bakarak sevinmemeliyiz. Zira bu, bünyevi ve olumlu bir değişmenin değil; maalesef giderek artan bir fakirleşmenin yalın işaretidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20491
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_3.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons