Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20474
Title: Monetarist - Keynesgil tartışması
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Parasız, İlker
Keywords: Monetarist iktisat
Keynesgil iktisat
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parasız, İ. (1985). "Monetarist - Keynesgil tartışması". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-20.
Abstract: Para politikasının gücü, bir başka deyişle para politikasıyla milli geliri etkileme kabiliyeti iktisat teorisinin en önemli konularından birisidir. Geçmişe doğru gidildiğinde, 1929 ekonomik krizine kadar iktisatçılar para politikasına büyük önem veriyorlardı. 1930'lu yıllarda iktisadi düşüncede büyük bir değişme oldu ve para politikasının zayıflığına inanılmaya başlandı. 1960'lı yılların sonuna kadar artık mali ye politikasına para politikasından daha üstün bir politika aracı olarak bakılmaya başlandı. Keynesgil iktisat olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım, uzun zaman ekono mik davranışların açıklanmasında enflasyon ve işsizliğin önlenmesinde başarılı seçenekleriyle önemini korumuştur. Ancak 1960'lı yılların sonlarına doğru geleneksel para ve maliye politikalarıyla iktisadi faaliyetlerin kontrolü giderek zorlaşmaya başlamıştır. İşte bu tarihlerde Milton Friedman'ın öncülük ettiği Monetarist (paracı) görüşün Keynesgil görüşe alternatif olarak çıktığını görüyoruz. Önce Keynesgil iktisatçılarla Monetarist iktisatçıların hangi konularda birbirlerine ters düştüklerini görelim, daha sonra da bunlardan birkaçını daha ayrıntılı olarak açıklayalım.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20474
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_1.pdf4.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons