Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20391
Başlık: İsrail'de sendikaların kooperatifçilik ve yatırım faaliyetleri
Diğer Başlıklar: Investments and co-operative activities of trade unions in lsrael
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Tokol, Aysen
Anahtar kelimeler: İsrail'de sendikalar
Kooperatifçilik
Yatırım faaliyetleri
Trade unions in lsrael
Co-operative activities
Investments
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tokol, A. (1986). "İsrail'de sendikaların kooperatifçilik ve yatırım faaliyetleri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 113-119.
Özet: Histadrut birçok bakımdan tek örgüttür. Histadrutu tek örgüt yapan geniş ekonomik faaliyetlere ve güçlü sendikacılığa dayanmasıdır. Histadruta bütün kooperatifler ve Histadrutun doğrudan doğruya sahip olduğu kuruluşlar dahildir. Histadrut başlangıcından beri sadece dar anlamda bir sendika değil, aynı zamanda geleneksel sendikaların ötesinde pek çok görevi yerine getiren bir kuruluştur.
The Histadrut isa unique organization, in many respects. Unique to the Histadrut is the coexistence of powerful and virtually all-embracing trade union wing and extensive set of economic activities. The economic seetar of the Histadrut consists of all co-operatives and the socalled administrative economy-which is directly owned by the Histadrut. From the very begining, The Histadrut wasnot a trade union in the narrow sense of the term, but an institution which fulfilled many tasks beyond those of traditional trade unions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20391
Koleksiyonlarda Görünür:1986 Cilt 7 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_1_14.pdf1.52 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons