Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20367
Title: A selected bibliography on project management
Other Titles: Proje yönetimi üzerine seçilmiş bir kaynakça
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Barutçugil, İsmet Sabit
Keywords: Project management
Selected bibliography
Proje yönetimi
Seçilmiş kaynakça
Issue Date: 1986
Citation: Barutçugil, İ. S. (1986). "A selected bibliography on project management". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 53-60.
Abstract: The basic aim of this bibliography is to provide asound starting point and an up-to-date reference source for researchers and practitioners on project management. The literature on the subject matter have increased enermously particularly in the 1980's due to increases of size, scope and budgets of large projects all over the world. A growing interest on techniques of efficient planning, organizing, managing and controlling of large scale projects led to publication of higbly informative books in recent years. Most of these books were very rich in illustrations, examples and real-world cases. Some of them were intended to be textbooks, especially for graduate Ievel courses.
1960'lı yıllardan başlayarak öncelikle askeri amaçlı girişimlerden, silah ve savunma endüstrilerinden günümüzde hemen tüm alanlara yayılan proje yönetimi ilke ve teknikleri, giderek işletmecilik bilimi içerisinde yeni ve ilginç bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda yazılan kitap ve makalelerin sayısı özellikle 1980'1i yıllarda büyük bir artış göstermiştir. Dünya'nın hemen her ülkesinde ele alınan projelerin büyüklüğü, ilgilendirdiği geniş kitleler ve kullandığı büyük kaynaklar proje yönetiminde etkinliğin sağlanmasına çok daha fazla önem verilmesini gerektirmektedir. Bu arada, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerden yararlanılarak çok değişkenli sorunların başarılı çözümlere kavuşturulması ve şebeke diyagramları ile benzeri tekniklerin başarıyla uygulanması proje yönetimi konusunun yeni bir bilim dalı olarak kabul görmesini ve yaygınlaşmasını hızlandırmaktadır. Böylelikle, büyük ölçekli projelerin zamanında, öngörülen bütçe içerisinde belirlenen teknik hedeflere ulaşması olasılığı çok artmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20367
Appears in Collections:1986 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_7.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons