Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20287
Title: 1963-1987 döneminde Türkiye’de gelir dağılımının seyri
Authors: Işığıçok, Erkan
Keywords: Türkiye
Gelir dağılımı
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işığıçok, E. (1991). "1963-1987 döneminde Türkiye’de gelir dağılımının seyri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 185-196.
Abstract: Üretim faktörlerinin hizmetleri karşılığında elde ettikleri gelirlerin toplamına milli gelir adı verilir. İktisat teorisi milli gelirin elde edilmesinden çok, onun kimlere, nasıl ve ne şekilde dağıtılacağı sorununa ağırlık vermektedir. Paylaşım veya bölüşüm olarak adlandırılan bu soruna, çeşitli iktisadi sistemlerde farklı yaklaşımlar sözkonusu olmaktadır. İktisat biliminde oldukça öneme sahip olan bu paylaşım mekanizmasına gelir dağılımı veya gelir bölüşümü adı verilmektedir. Günümüzde iktisat biliminin önemli konuları arasında yer alan gelir dağılımı, ülkemizde de 1959 yılından itibaren önem kazanmaya başlamış ve son yıllarda toplumun bütün kesimleri tarafından ilgi duyulur hale gelmiştir. Ülkemizde hazırlanan beş yıllık kalkınma planlarında da gelirin dengesiz dağıldığı belirtilmiş ve eşitsizliğin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması istenmiştir!. Geçmiş dönemlerde insanlar, alıştıkları hayat tarzında ihtiyaçlarını karşıladıkları sürece sessiz kalmışlar ve "Beş parmak bir olmaz" diyerek gelir ve servet farklılıklarını doğal görmüşlerdir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20287
Appears in Collections:1991 Cilt 12 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1-2_15.pdf3.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons