Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20273
Title: İç ticaret hadleri ve kalkınma : Türkiye
Other Titles: Internal terms of trade and development: Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Dülgeroğlu, Ercan
Keywords: Türkiye
İç ticaret hadleri
Kalkınma
Internal terms of trade
Development
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dülgeroğlu, E. (1987). "İç ticaret hadleri ve kalkınma : Türkiye". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1-2). 1-8.
Abstract: Bu makale, Türkiye 'deki iç ticaret hadlerini dikkate alarak Türk iktisadi kalkınma hamlesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk kısmı genel olarak ticaret hadlerine teorik bir yaklaşıma ayrılmıştır. İkinci olarak iktisadi kalkınma ile iç ticaret hadleri arasındaki ilişki çeşitli görüş açılarından tartışılmaktadır. Türkiye sanayileşme ve kalkınma için mücadele veren bir ülkedir. Zaman zaman Türk iç ticaret hadleri tarım kesiminin lehine dönmektedir. Böylece kalkınmanın finansmanı yalnız yurtiçi tasarruflar dikkate alındığında daha da güçleşmektedir.
This paper attempts to evaluate the Turkish economic development according to the internal terms of trade in Turkey. Initial part of this article has been given to the theoritical approach of terms of trade generally. Secondly the relationship between the economic development and the internal terms of trade concept has been discussed from the various points of view. Turkey isa country giving a struggle for industrialization and development. From time to time Turkish internal terms of trade is turning in favour of the agricultural sector. So that the financing of development is being more difficult as regarding only domestic savings.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20273
Appears in Collections:1987 Cilt 8 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1-2_1.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons