Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20245
Başlık: İstatistik öğretimine ilişkin düşünceler
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Gürsakal, Necmi
Anahtar kelimeler: İstatistik öğretimi
Toplumlar
Ekonomi
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gürsakal, N. (1993). "İstatistik öğretimine ilişkin düşünceler". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1-2), 173-182.
Özet: İnsanlar, verdikleri kararların önemini kavradıkça istatistiğe duydukları ihtiyaç; toplumlar, ekonomik ve sosyal anlamda akılcı davranmaya yaklaştıkça da hem istatistiğe duyulan ihtiyaç, hem de verilen önem artacaktır. Toplum ve ekonomiyi çeşitli boyutları ile kavrayabilmemizde ve karar vermemizde taşıdığı tüm önemine karşın istatistik, sadece bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda değil; gelişmiş toplumlarda bile kamuoyu ile sağlıklı ve işlek bir diyalog kuramamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20245
Koleksiyonlarda Görünür:1993 Cilt 14 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
14_1-2_16.pdf2.51 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons