Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20226
Başlık: Ortadoğu krizi ve Türkiye
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Akarslan, Mediha
Anahtar kelimeler: Ortadoğu krizi
Türkiye
İran ve Mısır üçgeni
Müslüman ülkeler
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akarslan, M. (1990). "Ortadoğu krizi ve Türkiye". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1-2), 93-101.
Özet: En dar bakış ile, Ortadoğu Türkiye, İran ve Mısır üçgeni ve bu üçgenin içinde kalan ülkeleri kapsar. En geniş bakış açısına göre ise de; bu devletleri ve onlara komşu olan çevre Müslüman ülkeleri yani, Kuzey Afrika, Sudan, Somali ve Afganistan'ı içerir. Bilim adamları arasında üzerinde en çok anlaşmaya varılan tanım ise; Arap devletlerine Türkiye, İran ve İsrail'in eklenmesiyle elde edilen bölgedir. Bölgeyi tanımlamanın bir diğer zorluğu da diyebiliriz ki, aynı yöreye hem Ortadoğu, hem de Yakındoğu denmesinden kaynaklanır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20226
Koleksiyonlarda Görünür:1990 Cilt 11 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_1-2_10.pdf2.73 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons