Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20193
Title: Comparison of reality types
Other Titles: Gerçeklik türlerinin karşılaştırılması
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-8360-1500
0000-0002-3885-8622
Irıqat, Sanaa
Vatansever, Fahri
Keywords: Augmented reality
Virtual reality
Mixed reality
Artırılmış gerçeklik
Karma gerçeklik
Sanal gerçeklik
Issue Date: 28-Oct-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Irıqat, S. ve Vatansever, F. (2020). "Comparison of reality types". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 25(3), 1155-1168.
Abstract: Rapid developments in technology reflect and directly affect all areas of life. One of these areas is reality technology. With this technology that combines the physical world with the digital world, changes can be created in humans' "reality" perception. This study presents information and detailed comparisons about the fundamentals, principles, and applications of augmented, virtual, and mixed reality technologies that have become popular recently.
Teknolojideki hızlı gelişmeler, yaşamın her alanına yansımakta ve doğrudan etkilemektedir. Bu alanlardan birisi de gerçeklik teknolojisidir. Fiziksel dünyayı dijital dünya ile birleştiren bu teknolojiyle insanların "gerçeklik" algısında değişiklikler oluşturulabilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada son zamanlarda popüler hale gelen artırılmış, sanal ve karma gerçeklik teknolojilerinin temelleri, esasları, uygulamaları hakkında bilgiler sunularak ayrıntılı karşılaştırmalar yapılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1272335
https://doi.org/10.17482/uumfd.789985
http://hdl.handle.net/11452/20193
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_3_2.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons