Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 657
Issue DateTitleAuthor(s)
2023-02-06Özel gereksinimli ve tipik gelişen çocuğa sahip ebeveynlerin çocukları ile etkileşimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesiKurt, Mustafa; Korkusuz, Dilara; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı/Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-4241-0791
2023-02-10Yedinci sınıfta çift odaklı öğretim modeli ile yapılan matematik okuryazarlığı öğretiminin değerlendirilmesiArslan, Çiğdem; Bulat, Menekşe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-1208-9105
2023-02-08Özel eğitim öğretmenlerinin video model uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesiKurt, Mustafa; Karabacak, Neslihan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı/Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0001-8994-1277
2023-01-27Ortaokul öğrencilerinin internet etik ihlali ile çevrim içi risk algıları arasındaki ilişkinin incelenmesiBirişçi, Salih; Doğan, Cem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.; 0000-0002-0592-8751
2022-12-30Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere selamlaşma becerisinin kazandırılmasında video modelle öğretimin etkililiğiTurhan, Ceyda; Demircioğlu, Güldeste; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı/Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-1225-836X
2023-02-24Okul öncesi dönem çocuklarının bakış açısı alma becerileri ve sosyal duygusal gelişimleri ile bağlanma biçimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesiKahraman, Pınar Bağçeli; Mümünoğlu, Hüsniye; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-4563-3368
2023-02-14Görsel sanatlar öğretmenlerinin sürdürülebilirlik kavramını kazandırmaya yönelik görüşleriOnan, Berna Coşkun; Demir, Canan Korkut; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-2894-2756
2023-02-07Ortaokul BİLSEM öğrencilerinin somut olmayan kültürel mirasa yönelik tutum ve farkındalıklarının incelenmesiŞenyurt, Seçil; Çakmak, Tuğba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-8072-2817
2022-12-25Sudan Arapçasında Türkçeden geçen kelimeler ve bu kelimelerin Sudanlı öğrencilerin Türkçe öğrenimine yansımasıÇınar, Minara Aliyeva; Mohamed, Alser Mohamed Ahmed; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı.; 0009-0002-4261-592X
2023-01-04Okul öncesi dönem çocuklarının empati bölümü düzeyleri ile duygu ifade etme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesiZeteroğlu, Elvan Şahin; Buntürk, Türkane; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0001-7159-8183
2023-02-07Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesiŞenyurt, Seçil; Gönül, Tülay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0001-6330-0623
2022-12-25Özbekistan’da Türkçe öğretiminde uygulanan sınıf içi etkinlikler üzerine bir araştırmaÇınar, Minara Aliyeva; Rikhsiboev, Abdulbasit; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı.; 0000-0002-3090-3425
2022-12-30Fen bilimleri öğretmenlerinin sosyal hiyerarşileri ile epistemolojileri arasındaki ilişkilerKılınç, Ahmet; Çelik, Deryanur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-9435-4402
2023-02-14Öğretmenlerin mesleki yabancılaşma düzeyleri ile örgütsel yabancılaşma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesiGökçe, Feyyat; Zengin, Hale Taş; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.; 0000-0002-2414-8275
2023Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin fene katılımı ve aile desteği ilişkisi: Beklenti- değer teoremi perspektifiKahraman, Nurcan; Korkmaz, Gamze; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.; 0009-0001-8009-45-90
2023-02-02Mecmûa-i Fünûn’a yansıyan Tanzimat dönemi eğitim anlayışıDemirel, Fatih; Kılıçoğlu, Büşra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-0588-2650
2022-12-2336-72 ay arası çocuğu olan anne ve babaların toplumsal cinsiyete bakış açısının incelenmesiKahraman, Pınar Bağçeli; Doğan, Büşra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı.; 0000-0002-6684-1115
2023-02-03Öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesiKüçüksüleymanoğlu, Rüyam; Manbaki, Dilek; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.; 0000-0002-9083-1806
2023-01-24Covid-19 pandemi sürecinde eğitim ve öğretime ara veren okulların tekrar açılmasıyla eğitime başlayan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumlarıyla tükenmişlik ve duygusal emekleri arasındaki ilişkinin incelenmesiBaşal, Handan Asûde; Şimşek, Murat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-3210-0244
2023-01-20Babaların annelik bekçiliği algıları ile katılım düzeyleri ve 48-66 aylık çocuklarının özbakım becerileri arasındaki ilişkiDerman, Meral Taner; Sert, Esra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-0000-7141
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 657