Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19998
Title: Yol inşaat maliyetlerinin planlanması ve kontrolü
Other Titles: Planning and control of road construction costs
Authors: Ertürk, Halis
Ildır, Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: İnşaat maliyetleri
Construction costs
Maliyet kontrolü
Cost control
Maliyet planlaması
Cost planning
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ildır, A. (1992). Yol inşaat maliyetlerinin planlanması ve kontrolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde inşaat sektörü ülke ekonomileri içerisinde en büyük paya sahip olan sektörlerden biri olarak yer almaktadır. Özellikle çağın getirdiği dinamik yapı yol inşaat endüstrisinde önemli gelişmeler meydana getirmiştir. Bu gelişmelerin büyük bir çoğunluğu teknolojik açıdan atılan adımlardır. Gerçekleştirilen her inşaat bir öncekine oranla daha teknik ve uzun ömürlü olmaktadır. Yol inşaat endüstrisinin en önemli özelliği hem üretim hem de yapım faaliyetlerini bünyesinde toplamış olmasıdır. Teknolojik açıdan atılan tüm adımlar kuşkusuz endüstriye pek çok şey kazandırırken inşaatı daha karmaşık bir yapıya büründürmektedir. Bu karmaşık yapının yarattığı en büyük etki inşaat maliyetinin hesaplanmasında oluşan güçlüklerdir. Üretim ve yapım faaliyetlerinin açık bir ortamda yapılması nedeniyle iklim koşullarının getirdiği pek çok etki de bunlara eklendiğinden maliyetlerin gerçek anlamda tespiti ve kontrolü oldukça güç olmaktadır. Yol inşaat endüstrisinin ekonomi içerisinde yaratmış olduğu bu geniş potansiyel ve bu işle uğraşan firmaların çok büyük sermayelerle çalıştıkları gözönüne alındığında hesaplanacak yol maliyetlerinin hem ülke ekonomisi hem de firmalar açısından ne denli önem taşıdığı bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, yol inşaat maliyetlerini oluşturan giderlerin öncelikle sınıflandırılarak hangi aşamalarda maliyete dönüştüğü izlenmeye çalışılmıştır. Yol inşaatının kompleks yapısı içerisinde maliyetlerin tespiti büyük ölçüde giderleri tanımlama ve sınıflandırmaya dayandığından, belirli kriterler içerisinde bunlar gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ise süreçler içerisinde oluşan maliyetlerin analizi yapılarak bu maliyetlerin kontrol edilebilme olasılıkları incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19998
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
021052+.pdf
  Until 2099-12-31
4.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons