Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19815
Title: Türkiye petrokimya sektöründe üretim planlaması: Bir doğrusal programlama uygulaması
Other Titles: Production planning in Turkey's petrochemical sector: A linear programming application
Authors: İşyar, Yüksel
Azkan, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Ana Bilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Doğrusal programlama
Production planning
Üretim planlaması
Linear programming
Petrochemical industry
Petrokimya endüstrisi
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Azkan, İ. (1993). Türkiye petrokimya sektöründe üretim planlaması: Bir doğrusal programlama uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma ile Türkiye Petrokimya Endüstrisi' ni oluşturan iki büyük üretim kompleksinden Aliağa'da kurulu, birbirlerine yoğun bir ürün, ara ürün ve enerji alışverişi ile bağlı, oniki proses fabrikası ve altı yardımcı birimden oluşan entegre üretim tesisleri için kâr enbüyüklemesini amaçlayan, doğrusal programlamaya dayalı bir üretim planlama modeli takdim edilmektedir. Çalışma, sistemin geniş kapsamlı ve karmaşık olması nedeniyle, doğrusal programlamanın büyük boyutlarda uygulandığı örneklerden biridir. Modelde kullanılan değişken sayısı 351, kısıtlama bağıntılarının sayısı ise 464 tür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19815
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026295.pdf
  Until 2099-12-31
111.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons