Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19801
Title: İçsel tasarruflar ve uluslararası ekonomik entegrasyonlar
Authors: Unay, Cafer
Keywords: İçsel tasarruflar
Ekonomik entegrasyonlar
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Unay, C. (1973). "İçsel tasarruflar ve uluslararası ekonomik entegrasyonlar" Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(1),99-124.
Abstract: Uluslararası ekonomik entegrasyonlar içsel tasarruflar, dışsal tasarruflar yaratarak ve dengesiz büyüme modeline geçmeyi sağlıya rak istihsal yapı ının daha verinıli olmasma yardım ederler (2). Uluslararası entegrasyonlar konumuz olan içsel tasarruflar nedeniyle milli prodüktiviteyi arttırabildikIeri ölçüde ekonomik kalkınmaya katgıda bulunurlar. A. E. T. na namzet üye olarak katılmamız şüphesiz Türk ekonomisinin ortalama verimliliği üzerinde içsel tasarruflar yolu ile tesirde bulunabilecektir. Bu bakımdan bu yazımızda evvela içsel tasarruflar veya firma avantajları kavramı üzerinde duracak sonrada doğabilecek bu avantajları sınırlıyan faktörleri genel olarak ve bilhassa A.E.T. na katılmamız halinde inceliyeceğiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19801
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_4.pdf6.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons