Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19798
Title: Teknoloji ve büyüme
Authors: Savaş, Vural
Keywords: Teknolojik değişme
Harrod tip teknoloji
Post-Keynezyen model
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Savaş, V. (1973). "Teknoloji ver büyüme" Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(1), 3-29.
Abstract: Teknolojik deği nin, büyümeye katkısı tartışmalı olmakla beraber (1) son yilların büyüme modellerinde, teknolojik değişmeye de ... yer vermek bir gelenek haline gelmiştir. Bu makalenin amacı ; Neo- klasik ve Post- Keynezyen büyüme modellerinde teknolojik değişmenin nasıl ele alındığını ve teknolojik deği e ile kapital biri kimi arasında ne gibi ilişkilerin mevcut farzedildiğini araştırmaktır. Böyle bir araştırma, zaruri olarak, «etkisiz (nötr) teknolojik deği me» kavramının izahı ile başlıyacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19798
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_1.pdf6.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons