Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19797
Title: Zonguldak komünizmle mücadele derneği
Other Titles: Association for fighting communism of Zonguldak
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aydınlı, Erkan
Keywords: Zonguldak
Fighting communism
Komünizmle mücadele
Association Fighting Communism
Associations of Zonguldak
Fighting communism in Zonguldak
Komünizmle Mücadele Derneği
Zonguldak dernekleri
Zonguldak’ta komünizmle mücadele
Issue Date: 13-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydınlı, E. (2021). "Zonguldak komünizmle mücadele derneği" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),739-784.
Abstract: Bu çalışmada, Zonguldak’ta kurulan Zonguldak Komünizmle Mücadele Derneği’nin kuruluşu, amacı, faaliyetleri ve kapanışı incelenmiştir. Soğuk Savaş Dönemi’nin antikomünist siyasetinin etkisinde kurulan bu dernek, yaklaşık olarak dört yıl faaliyet göstererek geliştirdiği milliyetçi söylemlerle birlikte mitingler, konferanslar ve toplantılar düzenlerken, bir yandan da neşrettikleri yayınlarla hem kamuoyunda hem de siyasette etkin bir görünüm sergileyerek komünizmle mücadele etmiştir. Yerel bir dernek olarak kurulan Zonguldak Komünizmle Mücadele Derneği, kadrosuna kattığı Nejdet Sançar, Halit Taşman gibi Türkçü isimlerin etkisiyle yeni milliyetçi söylemler geliştirmiştir. Yürütülen bu faaliyetlerle Dernek’in etki alanı Zonguldak ilinin sınırları dışına çıkmıştır. Böylelikle Türk siyasi hayatına da etki eden Dernek, kendinden sonra açılacak olan komünizmle mücadele derneklerine de komünizmle mücadele konusunda örnek teşkil etmiştir
In this study, the establishment, purpose, activities and closing of the Association for Fighting Communism of Zonguldak, which was established in Zonguldak, was examined. Founded under the influence of the anti-communist politics of the Cold War Era, this association has operated for approximately four years. While struggling with communism with various methods along with the nationalist rhetoric they developed, on the other hand they were holding meetings, conferences and meetings; they also displayed an active appearance both in public and in politics with the publications they published. With the influence of Turkish names such as Nejdet Sançar, Halit Taşman, which he was added Association for Fighting Communism of Zonguldak, which was established as a local association, the association developed new nationalist rhetoric and the scope of the association went beyond the boundaries of the province of Zonguldak with these activities. Thus, the association, which had an impact on the Turkish political life, which had become an example for future associations about fight against communism
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1017996
https://doi.org/10.21550/sosbilder.707900
http://hdl.handle.net/11452/19797
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_21.pdf830.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons