Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19796
Title: Yasmina Khadra’nın “kaddafi’nin son gecesi” adlı romanının teknik yönden incelenmesi
Other Titles: A technical analysis of Yasmina Khadra’s novel “gaddafi’s last night”
Authors: Işık, Rıfat
Bulut, Mehmet Beşir
Keywords: Modern Arap Edebiyatı
Modern arabic literature
Yasmina Khadra
Muammer Kaddafi
Son gece
Yasmina Khadra
Muammar Gaddafi
The last night
Issue Date: 8-Nov-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, R. ve Bulut, M. B. (2021). "Yasmina Khadra’nın “kaddafi’nin son gecesi” adlı romanının teknik yönden incelenmesi" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),703-737.
Abstract: Asker kökenli bir yazar ve modern Arap edebiyatının son dönemde eser veren önemli kalemlerinden biri olan Yasmina Khadra, Fransa’da yaptığı çalışmalarında gerçek ismini kullanmamış, onun yerine eşinin ismini (Yasmina Khadra) kullanmış ve bu isimle meşhur olmuştur. Yazarın eserleri kırktan fazla dile çevrilmiş, bazıları filmlere konu olmuştur. Yasmina Khadra, bu romanında, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin 2011 yılının Ekim ayında en yakınında bulunanlarla beraber, memleketi Sirte’de saklandığı son zamanlarını, sıra dışı hayatından birtakım kesitleri ve onun Batı’ya karşı olan dinmez öfkesini etkileyici ve akıcı bir üslupla okuyucuya aktarmıştır. Avrupa’nın yanı sıra ülkemizde de büyük ses getiren bu eser, genel roman çözümleme yöntemleri kullanılarak teknik açıdan incelenerek çalışmamıza konu olmuştur.
Yasmina Khadra, a military-based writer and one of the most important writers of modern Arabic literature, did not use his real name in his works in France; instead he used his wife’s name (Yasmina Khadra) and became famous with this name. The author’s works have been translated into more than forty languages; some of them have been the subject of films. In this novel, the writer conveys the last time of Libyan leader Muammar Gaddafi, who was hiding in his hometown Sirte in October 2011, with the closest ones, some parts of his extraordinary life and his inconsolable anger towards the West in an impressive style. This work, which has made a tremendous impact in Europe and in our country, has been the subject of our study by analyzing it technically using general novel analysis methods
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1262944
https://doi.org/10.21550/sosbilder.787472
http://hdl.handle.net/11452/19796
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_20.pdf535.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons