Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19791
Title: Nadejda Teffi’nin öykülerinde olumsuz anne tipi
Other Titles: The negative mother type in Nadezhda Teffi’s stories
Authors: Gürsoy, Yasemin
Keywords: Anne
Teffi
Mother
Tip
Type
Story
Migrant literature
Öykü
Göçmen edebiyatı
Issue Date: 17-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsoy, Y. (2021). "Nadejda Teffi’nin öykülerinde olumsuz anne tipi" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40), 527-546.
Abstract: Edebi eserleri oluşturan farklı unsurlar arasında tip önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle karakter ve tip kavramlarının edebi eserdeki kişileri tanımlarken kullanılması yani aynı ögeyi belirtmek amacıyla iki farklı terimin bulunması kimi zaman araştırmacıların tercih yapmasını zorlaştırmaktadır. Tip, belirli bir topluluğun ortak özelliklerini bünyesinde bulundurur. Eserde olayı ya da durumu aktarmak için kullanılan araçtır. Karakter ise yazarın kurguladığı özel bir kişidir, eserde araç değil amaçtır. Olay, karakter etrafında şekillenir, merkezde karakter bulunmaktadır. Rus göçmen edebiyatının önemli isimlerinden Nadejda Teffi, şiirle başladığı yazın yaşamına öykü türüyle devam eder. Rusya’nın ilk kadın mizah yazarı Teffi, eserlerindeki komik unsurlara hayatın gerçeği olan trajediyi, melankoliyi ve acıyı da katar. Yarattığı tipler halkın ortak özelliklerini barındırmaktadır. Bir kadın olarak olumsuz anne tipine öykülerinde yer vermekte ve anneliğin iki karşıt özelliğini eserlerinde kullanarak tek bir tip yaratmaktadır. Bu makalede edebi bir unsur olarak “tip” tanımlanmaya ve Teffi’nin öykülerindeki anne tipi, tip çözümlemesi yöntemiyle incelenerek örneklendirilmeye çalışılmaktadır.
The type occupies an important place among the different elements that create literary works. In particular, the use of character and type concepts when describing people ina literary work, two different terms to indicate the same element, sometimes makes it difficult for researchers to choose. The type embodies the common characteristics of a particular community. The type is the tool used to convey the event or situation in the work. The character, who is a special person fictionalized by the author, not the tool in the work is the purpose. The event is shaped around the character; the character is in the center. Nadezhda Aleksandrovna Teffi, one of the most important figures of Russian immigrant literature, started her literary life with poetry, but continued with the story. Known as Russia’s first female humor writer, Teffi also adds tragedy, melancholy and pain to the comic elements in her works. The types, she creates, have common characteristics of the people. As a woman, she gives rise to the negative type of mother in her stories and creates a single type by using the two opposite characteristics of motherhood in her different works. This article attempts to define “type” as a literary element and to examine and exemplify the mother type in Nadezhda Teffi’s stories. Type analysis, as a research method, was used for the purpose of the study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1405078
https://doi.org/10.21550/sosbilder.828250
http://hdl.handle.net/11452/19791
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_15.pdf456.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons