Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19789
Title: Milli mücadele sonrası 13. hilâl-i ahmer sağlık imdat heyeti’nin Bandırma, Kirmasti (Mustafakemalpaşa) ve Karacabey’deki yardım faaliyetleri (1922-1923)
Other Titles: Welfare activities of the 13th red crescent health assistance group in Bandırma, Kirmasti (Mustafakemalpaşa) and Karacabey after the national struggle (1922-1923)
Authors: Sezer, Cemal
Keywords: Milli mücadele
National struggle
Bandırma
The 13th red crescent health assistance group
Kirmasti
Karacabey
13. Hilâl-i ahmer sağlık imdat heyeti
Issue Date: 2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, C. (2021). "Milli mücadele sonrası 13. hilâl-i ahmer sağlık imdat heyeti’nin Bandırma, Kirmasti (Mustafakemalpaşa) ve Karacabey’deki yardım faaliyetleri (1922-1923)" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),461-497.
Abstract: I. Dünya Savaşı sonrası Anadolu’nun dört bir tarafı İtilaf Kuvvetleri tarafından işgal edildi. İşgal edilen yerler arasında Bursa ve Balıkesir çevresi de vardı. Bölge halkı Yunan işgali altında öldürme, yaralama, tecavüz, gasp, yağma gibi zulümlere uğradı. Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde başlayan Milli Mücadele’nin son askerî safhası Büyük Taarruz’un (26 Ağustos-30 Ağustos 1922) sonunda elde edilen büyük başarıyla Türk ordusu, Batı Anadolu’da ilerlemeye başladı. Türk ilerleyişi karşısında Yunanlar geri çekilirken halka yönelik zulümlerini sürdürerek her tarafı yakıp yıktılar. Yunanların Bursa ve Balıkesir’den çekildikten sonra geride bıraktıkları acıların hafifletilmesi için vakit kaybedilmeden halkın yaraları sarılmaya çalışıldı. Bu amaçla Hilâl-i Ahmer Sağlık İmdat Heyetleri bölgeye gönderildi. Gönderilenlerden biri de 13. Hilâl-i Ahmer Sağlık İmdat Heyeti idi. Heyet; Bandırma, Kirmasti (Mustafakemalpaşa) ve Karacabey’de halkın yiyecek, giyecek, barınma, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için Ekim 1922-Mayıs 1923 tarihleri arasında görev yapmıştır. Zor şartlar içerisinde başarıyla görev yapan Sağlık İmdat Heyeti, yerel makamların ve halkın takdirini kazanmıştır.
Anatolian lands were surrounded by the Allied States after the First World War. The cities of Bursa and Balıkesir and surrounding areas were some of these occupied lands. The local community went through all kinds of tyranny including slaughter, injury, rape, extortion, and looting. The final military stage of the National Struggle under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, named the Battle of Dumlupınar (August 26-30, 1922), started the trooping of the Turkish Army towards Western Anatolia. The retreating Greek Army burnt down wherever they could along with barbarism towards the local community. Healing the wounds of people in those lands after the retreat of Greeks was the priority of Turkish organizations. Red Crescent Health Assistance Groups were sent to these fields for this purpose. One of these groups was the 13th Red Crescent Health Assistance Group. The members of this group served in Bandırma, Kirmasti (Mustafakemalpaşa) and Karacabey to meet the necessities of the locals such as food, clothing, shelter, and health in October 1922 and May 1923. The Health Assistance Group, who successfully served under harsh circumstances, won the appreciation of the public and local authorities.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1140745
https://doi.org/10.21550/sosbilder.749296
http://hdl.handle.net/11452/19789
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_13.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons