Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19786
Title: Kırk kuşağı (toplumcu gerçekçi) şiirinde Nâzım Hikmet olgusunun mitolojik ifadesi: apollon ve müz’leri
Other Titles: The mythologic expression of Nâzım Hikmet phenomenon in poem of forty-generation (socialist realist): apollon and its muses
Authors: Özkaya, Hilal
Keywords: Nâzım Hikmet
Socialist realist forty-generation
Toplumcu gerçekçi kırk kuşağı
Mitoloji
Apollon
Müz/Musa
Mythology
Apollon
Muse
Issue Date: 19-Oct-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkaya, H. (2021). "Kırk kuşağı (toplumcu gerçekçi) şiirinde Nâzım Hikmet olgusunun mitolojik ifadesi: apollon ve müz’leri" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),357-392.
Abstract: Bu çalışmada öncelikle Kırk Kuşağı şairlerinin kimlerden oluştuğu üzerinde durulmuştur. Ardından Nâzım Hikmet’in mitleştirilmesi üzerine yapılan tartışmalara kısaca değinilmiştir. Daha sonra Hasan İzzettin Dinamo’nun Nâzım Hikmet’i ve diğer Kırk Kuşağı şairlerini mitolojik birer karakter olan Apollon ve müz/musa benzetmesi temel alınarak diğer Kırk Kuşağı şairlerinin de şiirlerinden örneklerle Nâzım Hikmet’e bakışları ortaya koyulmuştur. Bu şairlerin Nâzım Hikmet’e duydukları saygı, sevgi ve bağlılığı ifade etmek için onu şiirlerinde mitleştirip yücelttikleri görülmüştür. Böylece Nâzım Hikmet’i Türk şiirinde bir konu, bir olgu haline getirecek şiirlerin ilk örneklerini onların verdiği tespit edilmiştir. Nâzım Hikmet ve Kırk Kuşağı arasındaki ilişkiyi anlamanın Toplumcu Gerçekçi Türk şiirinin serüvenini anlamayı kolaylaştıracağı tezine ulaşılmıştır.
At this study, who are the poets of the forty generation has been discoursed firstly. Then the discussion about mythologizing Nazım Hikmet has been mentioned briefly.After all, the viewpoint of the poets to Nazım Hikmet has been revealed based on Hasan İzzettin Dinamo’s Apollon and muse assimilation, which are mythological characters, for Nazım Hikmet and other forty-generation poets and also by using the examples from other forty generation poets’ poems. It has been seen that the poets have mythologized him in their poems to express their respect, like and adherence. So that it has been determined that the first examples of the poems, that would make Nazım Hikmet a subject and a phenomenon in Turkish poems, has been given by these poets. It has been reached that understanding the relation between Nazım Hikmet and forty generation, makes it easier to understand the adventure of socialist realist Turkish poem.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1252691
https://doi.org/10.21550/sosbilder.784136
http://hdl.handle.net/11452/19786
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_10.pdf626.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons