Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19756
Title: Bursa destinasyon markasının geliştirilmesinde ipek üretimi üzerine nitel bir araştırma
Other Titles: A qualitative research on silk production in the development of bursa destination brand
Authors: Taşkın, Ercan
Şener, Habibe Yelda
Durak, Hülya
Keywords: İpekböceği
Silkworm
Destinasyon markası
Bursa
Destination brand
Entrepreneur and company university
Girişimci ve şirket üniversitesi
Issue Date: 3-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzar, A. Ç. (2021). "Bursa destinasyon markasının geliştirilmesinde ipek üretimi üzerine nitel bir araştırma" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),63-97.
Abstract: Global dünyada yaşanan rekabet, şehirleri markalaşma stratejileri geliştirmeye yöneltmektedir. Şehirler, sahip oldukları farklılıkları ziyaretçileri için eşsiz bir deneyime dönüştürebildiklerinde marka haline gelebilmektedir. Güçlü bir markaya sahip olan şehirler, hedef pazarda cazibe merkezi haline gelmekte, sosyal ve ekonomik standartlarını yükselterek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Araştırmanın amacı, Bursa’nın ipekböceği üretimi açısından mevcut durumunu ortaya koyarak; Bursa destinasyonunda üretilen, dünyanın en kalitelisi olan ipekböceğinin geliştirilmesi ve ipeğin, Bursa destinasyon markasına katkısının artırılabilmesi için öneriler sunmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, keşifsel araştırma yapılmıştır. İpekçiliğin, Bursa destinasyonundaki tüm paydaşların işbirliğiyle yönetilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. İpekçilik odaklı girişimci ve/veya şirket üniversitelerinin kurulmasının Bursa markası açısından son derece önemli olduğu ortaya koyulmuştur.
Competition in the world leads cities to develop branding strategies. Cities can become brands when they can turn their differences into a unique experience for their visitors. Cities with a strong brand become a center of attraction in the target market and contribute to the country’s economy by raising its social and economic standards. The aim of the research is to present the current situation in terms of Bursa’s silkworm production and to provide suggestions for the development of the world’s highest quality silkworm produced in Bursa destination and to increase the contribution of silk to Bursa destination brand. In line with the purpose of the research, exploratory research was conducted. It has been emphasized that sericulture should be managed with the cooperation of all stakeholders in Bursa. It has been revealed that the establishment of sericulture-oriented entrepreneur or company universities is extremely important for Bursa brand.
Description: Bu çalışma, Hülya Durak’ın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında 2019 yılında tamamladığı “Bursa Destinasyonunun Geliştirilmesinde İpekçiliğin Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1088668
https://doi.org/10.21550/sosbilder.732618
http://hdl.handle.net/11452/19756
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_3.pdf610.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons