Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19735
Title: Split Hopkinson dinamik basma ve çekme sistemi tasarımı, imalatı ve sonlu elemanlar analizi ile doğrulanması
Other Titles: Split Hopkinson compression and tensile bar design, production and verifying with finite element analysis
Authors: Yazıcı, Murat
Kandirmiş, İ. Kürşad
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Split Hopkinson Bar
Yüksek deformasyon hızı
Yüksek hızlardaki mekanik özellikler
Sonlu elemanlar analizi
High strain-rates
Mechanical properties in high strain-rates
Finite element analysis
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kandirmiş, İ. K. (2016). Split Hopkinson dinamik basma ve çekme sistemi tasarımı, imalatı ve sonlu elemanlar analizi ile doğrulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Otomotiv endüstrisinde, parça tasarımı ve yolcu - yaya güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi malzemelerin çarpışma durumlarında nasıl davrandıklarıdır. Bu davranışın bulunabilmesi için yaygın olarak kullanılan statik test cihazları yerine dinamik - anlık yüklerin uygulandığı hızlı test sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması adına bu çalışmada, malzemelerin dinamik - anlık yükler altında yani yüksek deformasyon hızlarındaki özelliklerinin belirlenmesi için "Split Hopkinson Basma ve Çekme Sistemleri" tasarlanmış ve üretilmiştir. Tasarlanan bu sistemin, Abaqus sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak deneysel düzenek doğrulaması yapılmıştır.
One of the most important questions in automotive industry about designing the automotive parts and passenger - pedestrian safety is that how materials behave in case of crush situations. To determine these behaviors, dynamic test machines are needed instead of current statical test machines like conventional tensile apparatus. In this study, "Split Hopkinson Compression and Tension Bars" are design and produced to meet industry's needs and to determine mechanical properties of materials under dynamic loads in other word in high - strain rates. Produced Hopkinson test systems are analyzed by using Abaqus finite element analysis software to verify.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19735
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459162.pdf3.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons