Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19734
Title: Türkiyede fonların kaynak dağılım sistemi ve aksayan yönleri
Authors: Uludağ, İlhan
Keywords: Türkiye
Fonların kaynak dağlım sistemi
Aksayan yönler
Türkiye ekonomisi
Issue Date: 1977
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Uludağ, İ. (1977). "Türkiyede fonların kaynak dağılım sistemi ve aksayan yönleri". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 6(1-2), 325-365.
Abstract: Türkiye ekonomisinin 1960'lı yıllarında günümüzedek güncelliğini kaybetmemiş sorunlarından birini; özellikle hızlı kalkınmanın uzun dönemde kalkınma planlan çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışmasının sonucu, bir zorunluk olarak ortaya çıkmış bulunan fon pazarlarının kuruluşu ve işleyişine ilişkin problemler oluşturmaktadır. Sorun; kuşkusuz çeşitli açılardan ele alınıp incelenebilir. Gerçektende gerek diğer ülkelerde, gerekse Türkiye'de konu çok değişik yönleriyle araştırılmışsa da, tartışmaların genellikle üç grupta (ekonomik, hukuki ve mali yönlerden) toplanabildiği söylenebilir. Bu küçük çalışma ise, fon pazarlarına ilişkin sorunlarına sadece ekonomik açıdan bir yaklaşım yaparak, Türkiye'de tasarruf fonlarının kaynaklan, akımları etkileyen çeşitli faktörler hakkında bilgi sahibi olabilme amacına yönelik bulunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19734
Appears in Collections:1977 Cilt 6 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1-2_14.pdf11.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons