Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19725
Title: Cari hesap sözleşmesi
Authors: Edgü, Ekrem
Keywords: Cari hesap
Sözleşme
Türk ticaret kanunu
Alacakları
Cari hesap mukavelesi
Issue Date: 1972
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Edgü, E. (1972). "Cari hesap sözleşmesi". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 254-261.
Abstract: İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek, hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair olan mukaveleye «Cari Hesap Mukavelesi» denir. (T. T. K. Mad. 87). Bu tarife göre, karşılıklı olarak birbirleriyle devamlı iş gören kimselerin, birbirlerine karşı alacaklı ve borçlu durumunda bulunmaları neticesinde meydana gelen borçlanmaların hemen ödenmeyerek bir hesaba kaydı ile sonradan hesap görülmesi hakkında yapılan anlaşmadır. Bu gibi kimselerin her borçlanma sonunda bir ödeme yapılması hem zor hem de fazla vakit kaybına sebep olduğundan cari hesap anlaşması ile münasebete girenler. Karşılıklı alacaklarını hesap kesimi sonuna kadar istemekten vazgeçerler ve bu alacaklar, zimmet ve matlup şeklinde hesaba kaydolunurlar.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19725
Appears in Collections:1972 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_14.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons