Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19724
Title: Katma değer vergisi rejiminde esnaf ve çiftçilerin vergilendirilmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Özel, Mehmet Hakkı
Keywords: Katma değer vergisi rejimi
Esnaf ve çiftçiler
Özel rejim
İdari ve politik
Issue Date: 1972
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Özel, M. H. (1972). "Katma değer vergisi rejiminde esnaf ve çiftçilerin vergilendirilmesi". çev. M. Hakkı Özel. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 233-253.
Abstract: Mevzubahis bu rapor İsveç, Norveç, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Danimarka ve Belçikada, 1971 yılında yürürlüğe giren K.D.V. karşısında küçük esnaf ve çiftçilerin durumlarıyla alakalıdır. I. ve II. kısımlar küçük esnaf ve çiftçilerin özel rejimlerine ayrılmıştır. III. ve IV. kısımlar da bu özel rejimlerle ilgili genel idari ve politik meselelerle ilgilidir. Kullanılan terminoloji ülkeden ülkeye farklılıklar arzeder. Bir ülkede farklı bir sistem olarak nazarı itibare alınan, aslında, başka bir ülkede tatbik edilen normal sistemin değiştirilmiş şeklidir. Bu raporda kullanılan terminoloji bu sebeple ilgili ülkelerinkine tamamen uymaz.
Description: OCDE (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) raporu, Mart 1972
URI: http://hdl.handle.net/11452/19724
Appears in Collections:1972 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_13.pdf5.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons