Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19721
Title: İşletmelerde kuruluş yeri faktörleri ve TOFAŞ üzerinde bir uygulama
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Astarlıoğlu, Sabri
Keywords: İşletmelerde
Kuruluş yeri faktörleri
TOFAŞ
Ön proje
Issue Date: 1972
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Astarlıoğlu, S. (1972). "İşletmelerde kuruluş yeri faktörleri ve TOFAŞ üzerinde bir uygulama". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 180-197.
Abstract: İşletmenin iktisadi yönden kurulmasında ön proje (Fizibilite raporları) araştırmaları önemli rol oynamaktadır. İşletme kuruluşunda, çalışılacak konu seçildikten, işletme iriliği saptandıktan sonra, iktisadi amaçlarına en uygun olan yerin seçilmesi gereklidir. İşletmenin en uygun yerde kurulması demek üretim giderlerinin, az satış hacminin çok olduğu ve dolayısiyle kar oranı fazla olacak yer demektir. Yerin uygun olmadığı halde kurulan işletmenin kar iriliği düşük olacak ve rakipleri karşısında işletme için elverişli olmıyan durumlara düşülecektir. Kuruluş işlemi sırasında yapılması gereken ön proje etütleri ekonomik, teknik, ve mali yönlerden yapılan etütlerdir. Yapılan etütlerin değerlendirilmesi ile işletmeyi o yere kurup kurmamak hususunda karar verilir. İşletme yönünden bu etütlerin değerlendirilmesinde en önemli kriter karlılık durumudur. Kuruluş yeri işletmenin dış yapısı ile ilgili olan bir durumdur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19721
Appears in Collections:1972 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_11.pdf4.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons