Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19716
Başlık: Geri kalmış toplumların gelişmesinde karizmanın rolü
Yazarlar: Aşkun, İnal Cem
Anahtar kelimeler: Geri kalmış toplumların
Karizmanın rolü
Gelişmesinde
Evrimsel olgu
Yayın Tarihi: 1972
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Aşkun, İ. C. (1972). "Geri kalmış toplumların gelişmesinde karizmanın rolü". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 136-147.
Özet: Toplum evrimsel bir olgudur. Kendisini meydana getiren bireylerin düşünsel (zihni) yetilerinin (kapasitelerinin) elverdiği derecede gelişme gösterebilecektir. Birey, sosyal çevresini değiştirdiği bu durumla uzun süre ilgilenmiştir. Son yıllarda, sosyal değişmeye karşı ilgi, gerek yöresel, gerek ulusal ve uluslararası örgütlerin yürüttükleri çalışmalarca son derece artmıştır. Söz konusu çalışmaların başlıca amacı Asya, Afrika, Latin Amerika gibi dünyanın geri kalmış ya da az gelişmiş ülkelerinin toplandığı büyük kesimlerde, sosyal ve ekonomik değişmeye, başka deyişle toplum kalkınmasına yön vermektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19716
Koleksiyonlarda Görünür:1972 Cilt 1 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
1_1_7.pdf3.25 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons