Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19553
Title: Çarpanın parasal yönü
Authors: Denizet, Jean
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Parasız, İlker
Keywords: Çarpan
Parasal yön
Issue Date: 1975
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Parasız, İ. (1975). "Çarpanın parasal yönü". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 4(2-3), 74-96.
Abstract: Ekonomik hayatın belirlenmesinde genellikle mal akımlarından söz edilmektedir. Örneğin herhangi bir malı üretiminden nihai tüketimine kadar kolaylıkla izleyebiliriz. Gerçekte burada bir yön vardır. Bir akım söz konusu değildir. Aslında akım kavramının kullanılabileceği tek mal paradır. Para stoklarındaki değişmeleri etkileyen davranışların anlaşılması için bu şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Bir diğer avantajı da, temel ekonomik alışverişlerin akımsal karakterlerini hatırlatmaktır : Mal üretimine bağlı gelir dağılımı, bu gelirlerin harcanması sonucu malların yeniden satın alınmasıdır (Gerektiğinde yatırılan tasarruflar aracılığı ile). Böylece cari gelir kendi kendini besler ve enjeksiyon (banka kredileri aracılığı ile) veya sızıntı (iddihar şeklinde) olmadıkça sabit kalır.
Description: Bu makale Jean DENZET'in «Monnaie et Financement» isimli eserinin 3. bölümünün bir kısmının özetidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19553
Appears in Collections:1975 Cilt 4 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2-3_5.pdf5.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons