Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19552
Title: Batı işçi hareketlerinin kaynağı ve genel özellikleri
Authors: Kassalow, Everett M.
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Yücel, Asım
Keywords: Batı
İşçi hareketleri
Issue Date: 1975
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Kassalow, M. E. (1975). "Batı işçi hareketlerinin kaynağı ve genel özellikleri". çev. Asım Yücel. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 4(2-3), 51-73.
Abstract: Yirminci yüzyılın ortalarına doğru işçi sendikacılığı dünya ölçüsünde yaygın bir gelişme göstermeye başlamıştır. İşçi sendikaları piyasa ekonomisinin hakim olduğu demokratik batı ülkelerinde, komünist ülkelerde ve yeni gelişmekte olan ülkelerde faaliyette bulunmaktadır. Bu farklı tip toplumlardaki işçi sendikalarının bazı ortak özellikleri olmasına rağmen, önemli ve temelden farklı karakteristiklere sahip oldukları da bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında sendikalar üç farklı toplumun özelliklerini yansıtmaktadırlar.
Description: Everett M. Kassalow, Trade Unions and Industrial Relations : An International Comparison. New York, Random House, 1969. s. 5-24.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19552
Appears in Collections:1975 Cilt 4 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2-3_4.pdf6.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons