Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19526
Title: Anterolateral uyluk flebi: 16 olguda klinik deneyimlerimiz
Other Titles: The anterolateral thigh flap: Our clinical experience in 16 cases
Authors: Ersen, Burak
Şakı, Mehmet Can
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Akın, Selçuk
Tunalı, Orhan
Aksu, İsmail
Kalay, Ayşe Şahin
Çeçen, Süleyman
Karabulut, Furkan
Keywords: Anterolateral uyluk flebi
Serbest doku nakli
Alt ekstremite rekonstürksiyonu
Yumuşak doku rekonstrüksiyonu
Free tissue transfer
Anterolateral thigh flap
Lower extremity reconstruction
Soft tissue reconstruction
Issue Date: 23-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersen, B. vd. (2015). ''Anterolateral uyluk flebi: 16 olguda klinik deneyimlerimiz''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(3), 109-113.
Abstract: Çalışmanın amacı; kliniğimizde Ocak 2014 – Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 16 Anterolateral uyluk (ALT) flebi vakasının retrospektif olarak incelenmesidir. Çalışmamızda 4’ü kadın, 12’si erkek hasta olmak üzere toplam 16 hasta değerlendirildi. Mevcut defektlerin rekonstrüksiyonunda Anterolateral uyluk flebinin,13 olguda serbest stil, 3 olguda pediküllü olarak uygulanmış olduğu görüldü. Serbest stil anterolateral uyluk flebinin; baş-boyun bölgesi defektleri ve alt ekstremite doku defektleri rekonstrüksiyonu için kullanıldığı görüldü. Uyluk bölgesi, trokanterik bölge ve perine gibi yakın bölgelerde ise pediküllü flebin tercih edilmiş olduğu görüldü. Anterolateral uyluk flebi serbest ve pediküllü olarak yumuşak doku rekonstrüksiyonunda önemli bir seçenek haline gelmiştir. Minimal donör alan morbiditesi yaratarak büyük defektlerin rekonstrüksiyonuna olanak sağlamaktadır.
The purpose of our study is to evaluate 16 anterolateral thigh flap (ALT flap) cases performed between January 2014 and January 2015. 16 patients (4 female/ 12 male) were included in our study. Out of 16 cases, ALT flap was performed as a free flap in 13 cases, and was performed as a pedicled flap in 3 cases. It was seen that the free ALT flap was used especially for head-neck and lower extremity reconstcutions whereas the pedicled ALT flap was used for thigh, trochanteric and perineal region reconstructions. It was observed that the ALT flap has become an important choice for soft tissue reconstruction. It provides the reconstruction of large tissue defects with minimum donor site morbidity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421376
http://hdl.handle.net/11452/19526
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2015 Cilt 41 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_3_3.pdf433.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons