Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19499
Title: Telafi edici maliye politikasının yatırım yönü
Authors: Musgrave, Richard A.
Şener, Orhan
Keywords: Telafi
Maliye
Politika
Yatırım
Harcama
Büyüme
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Musgrave, R. A. (1973). ''Telafi edici maliye politikasının yatırım yönü''. çev. Orhan Şener. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 904-926.
Abstract: Bundan önceki bölümde; özel yatırım harcamalarının değişmeyeceği varsayımına dayanarak bütçelerde yapılacak ayarlamaların bir neticesi olarak ortaya çıkan kaldıraç tesirlerini incelemiş bulunuyoruz. Şimdi ise; bundan önce kullanılan mukayeseli istatistiğin ışığı altında inceleme alanına yatırımların tesirlerini de sokacağız. Ayrıca, bu bölümde güdülen amaçlara uygun olarak yatırımları toplam harcamaların sadece bir parçası olarak ele alacağız. Bununla beraber, yatırımların kapasite yaratıcı tesirleriyle yatırım seviyesi ve büyüme arasındaki ilişkiler bundan sonraki bölümde incelenecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19499
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_18.pdf6.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons