Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19494
Title: Proje planlama ve denetim yöntemleri
Authors: Tokol, Tuncer
Keywords: Proje
Planlama
Denetim
Yöntem
İnce ayrıntı
Devlet planlama
Teşkilat
İşletme
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Tokol, T. (1973). ''Proje planlama ve denetim yöntemleri''. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 819-838.
Abstract: Yakın zamana kadar, bir proje hazırlanırken projenin mühendislik alanına giren bütün hesaplar en ince ayrıntılarına kadar yapılmakta, fakat buna karşılık projenin realize edilebilmesi için gerekli faaliyet, plan, program ve hesaplan yapılmamakta idi. Bu noksanlık, projelerin mühendislik yönünden mükemmelliği fakat süre, maliyet, kontrol, organizasyon ve koordinasyon yönlerinden önemli derecede aksaması sonucunu doğuruyordu. Bugün artık işletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verdiği, ağır bir rekabet havasına girildiği ve işletme iriliklerinin arttığı bir ortamda, çalışmayan mühendislik yönü yanında proje planlaması ve denetimi önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Gerçekten memleketimizde de bu konunun önemi son yıllarda hissedilmeye başlamış ve başta Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere çeşitli resmi ve özel kuruluşlar bu önemli konu üzerine eğilmişlerdir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19494
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_14.pdf4.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons