Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19484
Title: Tek sektörlü bir Neo- klasik büyüme modelinde para
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Yücel, Asım
Keywords: Klasik büyüme
NEO
Para
Tek sektörlü
İktisat teorisi
Ekonomi
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Johnson, H. G. (1973). ''Tek sektörlü bir Neo- klasik büyüme modelinde para''. çev. Asım Yücel. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 631-666.
Abstract: Tek sektörlü neo-klasik büyüme modeli, iktisat teorisyeninin malzeme setinde standard bir araç olma niteliğini kazanmıştır. Bununla beraber birçok yönleriyle model ister istemez karmaşık ve matematiksel olup esas inceleme konularının sadeliğini bozma özelliğindedir. Bunun yanında, model ile incelenen konular büyük ölçüde ekonominin parasal değil de reel yönü ile ilgilidir. Bu araştırmanın konusu, mümkün olduğu kadar basit bir durum için tek sektörlü büyüme modelinin geometrik bir ifadesini sunmak ve böyle bir modelde paranın oynayacağı rolü incelemektir. Birinci kısımda basit bir model ortaya konacaktır. İkinci kısımda model tasarruflar, sermayenin dayanıklığı, ve teknik değişime ile ilgili varsayımların değiştirilmiş şekli ile ele alınacak; üçüncü kısım, iktisadi kalkınma teorisinde karşılaşılan çeşitli sorunlara modelin tatbiki ile ilgili olup esas konudan bir ayrılmayı teşkil edecektir. Dördüncü kısımda ise, özellikle, büyüyen bir ekonomide paranın nötrlüğü (neutrality) ve ekonomik büyümeyi etkileme para politikasının etkinliği konularına eğitilecek ve ekonomide tasarruflar ilgili davranırlar üzerinde değişik varsayımlar yapılarak model parasal bir ekonomide büyüme sürecine uygulanacaktır.
Description: Harry G. Johnson. Essays in Monetary Economics. London: George Alien and Unwin Ltd. Ruskin House Museum Street (Second Edition) 1970, Chapter IV.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19484
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_5.pdf9.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons