Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19468
Title: Harrod ve sonrası: post- keynezyen ve neoklasik büyüme modelleri
Authors: Savaş, Vural
Keywords: Harrod ve sonrası
Büyüme modelleri
Post- keynezyen
Neoklasik
Issue Date: 1972
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Savaş, V. (1972). "Harrod ve sonrası: post- keynezyen ve neoklasik büyüme modelleri". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 1-43.
Abstract: Bu makalenin amacı «Büyüme Teorisi» nin başlangıcı sayılan Harrod Modeli'nin daha sonraki yıllarda hangi yönlerde geliştirildiğini tesbit etmektir. Konuyla uğraşanların yakından bildikleri gibi «Büyüme Teorisi» ile ilgili literatür; çoğu defa birbiri ile çelişen hatta tamamen aykırı görüşlerin öne sürüldüğü çok geniş bir (savaş meydanı) halindedir. Biz bu makalemizde, sadece; Harrod Modeli'nin gelişme yönlerini tesbit etmeğe çalışacak ve bunu yaparken de bazı konularda okuyucuyu tatmin etmiyecek tarzda, kendimizi sınırlamağa çalışacağız.
Description: Bu araştırma 1972 yazında Harvard Üniversitesinde yaptığımız çalışmalarla hazırlanmıştır . Hükümetime ve AlD teşkilatına şükranlarımı sunarım.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19468
Appears in Collections:1972 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_1.pdf10.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons