Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19438
Title: Ücretlerin saptanmasında sendika ve işveren davranışlarının mikro ekonomik analize katılması ve toplu pazarlık teorileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Parasız, M. İlker
Keywords: Ücretlerin saptanmasında
Sendika
İşveren davranışları
Mikro ekonomik analiz
Toplu pazarlık teorisi
Issue Date: 1977
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Parasız, M. (1977). "Ücretlerin saptanmasında sendika ve işveren davranışlarının mikro ekonomik analize katılması ve toplu pazarlık teorileri". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 6(1-2), 87-117.
Abstract: Sendikalar ve işverenler arasındaki müzakereler bütün çalışma koşullarını etkilemektedir. Bunun sonucu olarak ücretlerin teşekkülünde bu durumun soyutlanması gerçekçi olmayacaktır. Sendikaların varlığı ve toplu pazarlık düzeni rekabetçi piyasa mekanizmasından hareket ücretlerle ilgili analizlerin yetersizliğini ve başarısızlığını kısmen açıklamaktadır. O halde bu unsurların da mikro ekonomik analizlere katılması zorunludur. Aşağıdaki paragraflarda bu zorunluluğu gören mikro ekonomik yaklaşma katkıda bulunan ekonomistlerin yaklaşımlarına değinilecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19438
Appears in Collections:1977 Cilt 6 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1-2_4.pdf7.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons