Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19412
Başlık: Modern işletme yönetiminde ihtiyaçlar ve kullanılan yeni araçlar
Yazarlar: Krier, J. Aubert
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Sabuncuoğlu, M. Zeyyat
Anahtar kelimeler: Modern işletme
Yönetim
Yeni araçlar
İhtiyaç
Yayın Tarihi: 1973
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Krier, J. A. (1973). "Modern işletme yönetiminde ihtiyaçlar ve kullanılan yeni araçlar". çev. M. Zeyyat Sabuncuoğlu. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(3), 1163-1176.
Özet: Modern işletme yönetimi temel yapısı itibarıyla geleneksel yönetimle benzer ihtiyaçları sergilemektedir: örneğin iyi bir rantabilite elde edebilmek için bilgi edinme (information) ve eylem araçlarının kullanımı, toplum yararına görülen ve tüketiciler tarafından istenen mal ve hizmetlerin düşük bir maliyetle üretimi gibi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19412
Koleksiyonlarda Görünür:1973 Cilt 2 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_3_9.pdf3.35 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons