Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1940
Title: Zeybek müziklerinin viyolonsel eğitiminde kullanılabilirliği ve viyolonsel eğitimine uyarlanması
Other Titles: The usability and adaptation of Zeybek music in violoncello education
Authors: Demirbatır, Erol
Önder, Osman
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Viyolonsel eğitimi
Zeybek müziği
Uyarlama
Violoncello education
Zeybek music
Adaptation
Issue Date: 18-Dec-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Önder, O. (2012). Zeybek müziklerinin viyolonsel eğitiminde kullanılabilirliği ve viyolonsel eğitimine uyarlanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, zeybek müziklerinin viyolonsel eğitimindeki kullanılma durumunu ortaya koymak, viyolonsel eğitiminde kullanılabilirliğine ilişkin öğretim elemanı görüşlerine yer vermek, tampere sisteme uygun zeybek müziklerini viyolonsele uyarlayarak bir dağar önerisi oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda veri elde etmek amacıyla Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinden 10 Müzik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmakta olan 16 viyolonsel öğretim elemanına anket uygulanmıştır. Anket sonucunda viyolonsel öğretim elemanlarının çoğunluğunun (% 62,5) viyolonsel eğitiminde zeybek müziklerinden hiç yararlanmadıkları, buna karşın yine çoğunluğunun (% 62,5) "viyolonsel eğitiminde zeybek müziklerinden yararlanılmalıdır" görüşüne katıldıkları ve "zeybek müziklerinin viyolonselin ses rengine ve viyolonsel ile seslendirmeye uygun olduğu" (% 62,6) görüşüne katıldıkları belirlenmiştir. Viyolonsel öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda 14 zeybek ezgisinin viyolonsel uyarlaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan uyarlamalar viyolonsel alanında uzman üç sanatçı-öğretim elemanına gösterilerek onların fikirleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu ezgiler viyolonsel ile seslendirilerek stüdyo ortamında ses kayıtları gerçekleştirilmiş ve CD olarak ekte sunulmuştur.
This study has been conducted with the aims of bringing up the usability of zeybek music in violoncello education, demonstrating the teaching staff's views on its usability in violoncello education and composing a repertoire proposal by adapting zeybek musics that are suited to equal temperament system to violoncello. In order to gather data in this direction, a questionnaire (see Appendix 1) has been applied to 16 violoncello instructors working in the department of music education in the Fine Arts Education Departments of Education Faculties of Universities. According to the results of the questionnaire, it has been concluded that the majority of violoncello instructors (62,5 %) do not make use of zeybek music in violoncello education at all; however, majority of violoncello instructors (62,5 %) agree that "zeybek music should be utilized in violoncello education" and 62, 6 % of them believe that "zeybek music is suitable for the tone color of violoncello and for being played by violoncello".Violoncello adaptation of 14 zeybek music has been carried out in line with the views of violoncello instructors. The adaptations have been proofread by three expert artist-instructors and needed modifications have been done in line with their opinions. These tunes have been played by violoncello and recorded in a studio and the CD is provided in Appendix.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1940
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333892.pdf9.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons