Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19281
Başlık: Yerleştirme sırasında gerçekleşen meme implantı rüptürü
Diğer Başlıklar: Breast ımplant rupture during the placement: A rare case
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.
Ersen, Burak
Şakı, Mehmet Can
Tunalı, Orhan
Aksu, İsmail
Özbek, Serhat
Anahtar kelimeler: Meme
Breast
İmplant
Rüptür
Implant
Rupture
Yayın Tarihi: 17-Şub-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ersen, B. vd. (2014). "Yerleştirme sırasında gerçekleşen meme implantı rüptürü" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(3),129-130.
Özet: Cronin ve Gerow`un silikon jel ile doldurulmuş silikon torbaları meme büyütme amaçlı kullanmasından beri silikon jel implantlar 50 yıl boyunca yaygın olarak kullanıldı. Bu prosedür için çeşitli istenmeyen komplikasyonlar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de implant rüptürüdür. İmplant rüptür oranları üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. İnsidans %3.1 - 5.7 arasında değişmektedir. Kliniğimize bilateral meme büyütme amacı ile başvuran 30 yaşında kadın hasta sunmaktayız. 240 ml`lik anatomik implantın sol memeye yerleştirilmesi sırasında rüptürü gerçekleşmiştir. Bu durumun nadir görünen bir durum olduğu görüşündeyiz.
Since Cronin and Gerow began to use a silicone bag filled with silicone gel for breast augmentation, silicone gel breast implants have been widely used for over 50 years. There are several undesirable complications for this procedure. One of them is implant rupture. There are several studies focusing on implant rupture rates. The incidance is changing between %3.1-5.7. We present a case of a 30-year-old patient admitted to our department for bilateral breast augmentation procedure. During the placement of a 240 ml anatomic implant to the left breast, the implant ruptured. We believe that implant rupture during implant placement is a rare entity
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421346
http://hdl.handle.net/11452/19281
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2014 Cilt 40 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
40_3_1.pdf182.15 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.