Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19281
Title: Yerleştirme sırasında gerçekleşen meme implantı rüptürü
Other Titles: Breast ımplant rupture during the placement: A rare case
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.
Ersen, Burak
Şakı, Mehmet Can
Tunalı, Orhan
Aksu, İsmail
Özbek, Serhat
Keywords: Meme
Breast
İmplant
Rüptür
Implant
Rupture
Issue Date: 17-Feb-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersen, B. vd. (2014). "Yerleştirme sırasında gerçekleşen meme implantı rüptürü" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(3),129-130.
Abstract: Cronin ve Gerow`un silikon jel ile doldurulmuş silikon torbaları meme büyütme amaçlı kullanmasından beri silikon jel implantlar 50 yıl boyunca yaygın olarak kullanıldı. Bu prosedür için çeşitli istenmeyen komplikasyonlar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de implant rüptürüdür. İmplant rüptür oranları üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. İnsidans %3.1 - 5.7 arasında değişmektedir. Kliniğimize bilateral meme büyütme amacı ile başvuran 30 yaşında kadın hasta sunmaktayız. 240 ml`lik anatomik implantın sol memeye yerleştirilmesi sırasında rüptürü gerçekleşmiştir. Bu durumun nadir görünen bir durum olduğu görüşündeyiz.
Since Cronin and Gerow began to use a silicone bag filled with silicone gel for breast augmentation, silicone gel breast implants have been widely used for over 50 years. There are several undesirable complications for this procedure. One of them is implant rupture. There are several studies focusing on implant rupture rates. The incidance is changing between %3.1-5.7. We present a case of a 30-year-old patient admitted to our department for bilateral breast augmentation procedure. During the placement of a 240 ml anatomic implant to the left breast, the implant ruptured. We believe that implant rupture during implant placement is a rare entity
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421346
http://hdl.handle.net/11452/19281
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_3_1.pdf182.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.