Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19272
Başlık: Baş ve boyun doku defektlerinin rekonstrüksiyonu: 33 serbest flebin analizi
Diğer Başlıklar: The reconstruction of head and neck tissue defects: the analysis of 33 free flaps
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Anabilim Dalı.
Ersen, Burak
Şakı, Mehmet Can
Tunalı, Orhan
Aksu, İsmail
Kalay, Ayşe
Karabulut, Furkan
Çeçen, Süleyman
Akın, Selçuk
Anahtar kelimeler: Serbest flep
Free flap
Radial ön kol flebi
Anterolateral uyluk flebi
Radial forearm flap
Anterolateral tight flap
Yayın Tarihi: 8-Ara-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ersen, B. vd. (2014). "Baş ve boyun doku defektlerinin rekonstrüksiyonu: 33 serbest flebin analizi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(2),63-67.
Özet: Çalışmamızın amacı; kliniğimizce baş ve boyun rekonstrüksiyonu amacı ile yapılan 33 serbest flep olgunun sonuçlarının incelenmesidir. 33 flebin 28`i tümör rezeksiyonuna, 5`i travmaya bağlı oluşan defektlere uygulandı. Kliniğimizin serbest flep kaybı oranı %9 olarak bulundu. Baş ve boyun rekonstrüksiyonunda en sık kullanılan flebin serbest radial ön kol flebi olduğu görüldü (%54). Cerrahi müdahale yapılan hastaların mortalite oranı %9, morbidite oranının %33 olduğu görüldü. Yüksek serbest flep başarı oranı görülmesine rağmen operasyon sonrası takip periodunda yüksek mortalite ve morbidite olanları dikkat çekmiştir
The aim of our study was to investigate the outcomes of 33 free flap cases performed for head and neck tissue defect reconstructions in our clinic. 28 of 33 free flaps performed for the reconstruction of the defect due to tumor resection whereas 5 of them was due to trauma. The total flap failure rate of our clinic was %9. The most commonly used free flap was free radial forearm flap (%54). The mortality rate of patients who underwent surgery was %9, the morbidity rate was %33. Despite of high flap survival rate, high mortality and morbidity in follow-up period were noticed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421204
http://hdl.handle.net/11452/19272
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2014 Cilt 40 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
40_2_4.pdf495.64 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons