Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19190
Title: Vitamin D tedavisinde güncel yaklaşımlar
Other Titles: Current approaches in vitamin D treatment
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Ersoy, Canan
Ersoy, Alparslan
Keywords: Vitamin D
Eksiklik
Tanı
Tedavi
Takip
Vitamin D
Deficiency
Diagnosis
Treatment
Follow-up
Issue Date: 8-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, C. ve Ersoy, A. (2019). "Vitamin D tedavisinde güncel yaklaşımlar". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 45(2), 219-223.
Abstract: Vitamin D steroid yapıda bir hormon olup kemik ve mineral metabolizması için çok önemlidir. Günümüzde eksikliği ve yetersizliği giderek artan sıklıkta görülmektedir. Vitamin D eksikliğinin kemik ve mineral metabolizması dışında farklı akut ve kronik hastalıklarla ilişkili olabileceğinin gösterilmesi son yıllarda vitamin D’ye olan ilgiyi artırmıştır. Bu derlemede vitamin D, eksikliğine yol açan nedenler, tanı, tedavi ve takipte önemli faktörler ve güncel yaklaşımlar tartışılmıştır.
Vitamin D is a steroid hormone that is very important for bone and mineral metabolism. Nowadays, deficiency or insufficiency of vitamin D is seen in increasing frequency. The fact that vitamin D deficiency may be associated with different acute and chronic diseases other than bone and mineral metabolism increased the interest to vitamin D in recent years. In this review, vitamin D, reasons leading to its deficiency, important factors and current approaches in diagnosis, treatment and follow-up are discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/780453
http://hdl.handle.net/11452/19190
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2019 Cilt 45 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45_2_18.pdf293.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons