Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19169
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-07T11:52:19Z-
dc.date.available2021-04-07T11:52:19Z-
dc.date.issued2018-07-02-
dc.identifier.citationGül, Ö. Ö. vd. 82018). ''Subklinik hipotiroidi nedir? Tedavi edilmeli midir?''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(2), 129-134.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533597-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19169-
dc.description.abstractBireylerin serum serbest tiroid hormon düzeyleri normal değerlerde iken tiroid uyarıcı hormon düzeyinin yüksek olması toplumda oldukça sık görülen bir durumdur ve bu durum subklinik hipotiroidi olarak tanımlanmaktadır. Subklinik hipotiroidi genel populasyonda %3-8 oranında görülmekte, prevalansı yaşla birlikte artmakta ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Subklinik hipotiroidinin en önemli sonucu aşikar hipotiroidiye ilerlemedir. Subklinik hipotiroidi ile kardiyovasküler hastalıklarda artış ve bilişsel fonksiyonlarda azalma arasındaki ilişki kesin olarak gösterilememiştir. Bu nedenle levotiroksin tedavisinin faydaları konusunda da fikir birliği bulunmamaktadır. Genel olarak tiroid uyarıcı hormon düzeyi 10 mU/L’nin üzerinde olanlara tedavi önerilmekte, bu düzeylerin altında olanlarda tedavinin kişiselleştirilmesi, hastaların risk faktörleri ve yaşları göz önünde bulundurularak değerlendirilmeleri önerilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractAlthough serum free thyroid hormone levels are normal, high levels of thyroid stimulating hormone is more frequent condition in population and is defined as subclinical hypothyroidism. In general population 3-8 % is seen. Prevalance of subclinical hypothyroidism increases with age and is more common in women. Most important consequence of subclinical hypothyroidism is progression to overt hypothyroidism. increased risk of cardiovascular disease and a decreased cognitive functions due to subclinical hypothyroidism remains uncertain. Therefore, the consensus about the benefits of levothyroxine treatment is not available. In general, the level of thyroid stimulating hormone 10 mU/L, those on treatment are recommended, which are below the level of treatment to be personalized, consideration of patient age, risk factors are recommended.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTiroid fonksiyon testleritr_TR
dc.subjectSubklinik hipotiroiditr_TR
dc.subjectSubclinical hypothyroidismen_US
dc.subjectLevotiroksin tedavisitr_TR
dc.subjectLevothyroxine treatmenten_US
dc.subjectThyroid function testsen_US
dc.titleSubklinik hipotiroidi nedir? Tedavi edilmeli midir?tr_TR
dc.title.alternativeWhat is subclinical hypothyroidism? Should it be treated?en_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeDerlemetr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage129tr_TR
dc.identifier.endpage134tr_TR
dc.identifier.volume44tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorGül, Özen ÖZ-
dc.contributor.buuauthorCander, Soner-
dc.contributor.buuauthorErsoy, Canan-
Appears in Collections:2018 Cilt 44 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_2_11.pdf242.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons