Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19117
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-07T07:57:46Z-
dc.date.available2021-04-07T07:57:46Z-
dc.date.issued2018-02-08-
dc.identifier.citationBagirov, R. vd. (2018). ''Surgical presigmoid yaklaşımda cerrahi anatomi ve klinik komplikasyonlar''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(1), 33-40.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481874-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19117-
dc.description.abstractPresigmoid girişimler klivusun üst 1/3 ve orta 1/3 bölümlerine ve petröz apekse lateralden yaklaşım için kullanılan girişimlerdir. Bu girişimler transvers-sigmoid sinüs bileşkesini mobilize ederek beyin sapına anterolateralden bakışı mümkün kılarlar. Bu kafa tabanı girişimleri klasik subtemporal ve suboksipital paramediyan girişimlere kıyasla daha geniş bir cerrahi koridor sağlar ve petroklival bölge lezyonlarında daha yüksek oranlarda total rezeksiyonu mümkün kılarlar. Oluşan komplikasyonlar sıklıkla geçici ve tedavi edilebilir olaylardır.tr_TR
dc.description.abstractPresigmoid approaches are used for lateral access to the upper and middle third of the clivus and the petrous apex. These approaches provide anterolateral visualization of the brain stem after mobilization of the transvers-sigmoid sinus junction. In comparison to classical subtemporal or paramedian suboccipital approaches, these skull base approaches provide safer and wider surgical access to petroclival region lesions and enable more complete resections. In dealing with tumors in the petroclival region the main goal is maximal safe resection. The complications due to presigmoid approaches are generally temporary and manageable.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKafa tabanı tümörleritr_TR
dc.subjectPresigmoid yaklaşımtr_TR
dc.subjectPetröz kemiktr_TR
dc.subjectPosterior fossatr_TR
dc.subjectSkull base tumorsen_US
dc.subjectPresigmoid approachen_US
dc.subjectPetrous boneen_US
dc.titleSurgical presigmoid yaklaşımda cerrahi anatomi ve klinik komplikasyonlartr_TR
dc.title.alternativeSurgical anatomy and clinical complications of presigmoid approachen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage33tr_TR
dc.identifier.endpage40tr_TR
dc.identifier.volume44tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorBagirov, Rövşen-
dc.contributor.buuauthorTaşkapılıoğlu, Mevlüt Özgür-
dc.contributor.buuauthorYılmazlar, Selçuk-
Appears in Collections:2018 Cilt 44 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_1_6.pdf710.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons