Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19117
Başlık: Surgical presigmoid yaklaşımda cerrahi anatomi ve klinik komplikasyonlar
Diğer Başlıklar: Surgical anatomy and clinical complications of presigmoid approach
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.
Bagirov, Rövşen
Taşkapılıoğlu, Mevlüt Özgür
Yılmazlar, Selçuk
Anahtar kelimeler: Kafa tabanı tümörleri
Presigmoid yaklaşım
Petröz kemik
Posterior fossa
Skull base tumors
Presigmoid approach
Petrous bone
Yayın Tarihi: 8-Şub-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bagirov, R. vd. (2018). ''Surgical presigmoid yaklaşımda cerrahi anatomi ve klinik komplikasyonlar''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(1), 33-40.
Özet: Presigmoid girişimler klivusun üst 1/3 ve orta 1/3 bölümlerine ve petröz apekse lateralden yaklaşım için kullanılan girişimlerdir. Bu girişimler transvers-sigmoid sinüs bileşkesini mobilize ederek beyin sapına anterolateralden bakışı mümkün kılarlar. Bu kafa tabanı girişimleri klasik subtemporal ve suboksipital paramediyan girişimlere kıyasla daha geniş bir cerrahi koridor sağlar ve petroklival bölge lezyonlarında daha yüksek oranlarda total rezeksiyonu mümkün kılarlar. Oluşan komplikasyonlar sıklıkla geçici ve tedavi edilebilir olaylardır.
Presigmoid approaches are used for lateral access to the upper and middle third of the clivus and the petrous apex. These approaches provide anterolateral visualization of the brain stem after mobilization of the transvers-sigmoid sinus junction. In comparison to classical subtemporal or paramedian suboccipital approaches, these skull base approaches provide safer and wider surgical access to petroclival region lesions and enable more complete resections. In dealing with tumors in the petroclival region the main goal is maximal safe resection. The complications due to presigmoid approaches are generally temporary and manageable.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481874
http://hdl.handle.net/11452/19117
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 44 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
44_1_6.pdf710.6 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons